Meeting Schedule

The weekly meeting of the Laboratory of Air Quality Studies can be downloaded here

Date of presentation
Name
25/04/2017
Karadima Katerina
02/05/2017
Drosatou Anthi
09/05/2017
Uruci Petro
16/05/2017
Kostenidou Evangelia
23/05/2017
Zakoura Maria
30/05/2017
Patoulias David
06/06/2017
Skyllakou Ksakousti
13/06/2017
Florou Kalliopi
20/06/2017
Liangou Aikaterini
27/06/2017
Theodoritsi Georgia
04/07/2017
Kokkinou Nikoletta
11/07/2017
Karadima Katerina
18/07/2017
Drosatou Anthi
25/07/2017
Uruci Petro